Voor wie?

De missie is bedoeld voor Nederlandse kennisinstituten en bedrijven uit de modesector die werken aan duurzame innovaties op het gebied van textiel en technologie, zoals textielrecycling, circulaire businessmodellen of duurzame materiaalontwikkeling.

Sleutel tot duurzame mode

De modesector is een grote vervuiler van ons milieu, met hoge CO2-uitstoot, lekkage van micro-plastic in de oceanen en een bovenmatig gebruik van pesticiden. Om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) en om het Parijs Akkoord te halen, moeten productie- en consumptiemethoden van textiel en mode veranderen. Innovatie is daarin de sleutel.

Doelen

Het doel van deze missie is het verkennen van samenwerkingen met Franse partijen. De sector zoekt naar innovatie en duurzaamheid, wat kansen biedt voor Nederlandse bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen. Onlangs is hier een kansenrapport over gepubliceerd door de ambassade in Parijs, waarin u leest over de mogelijkheden.

Conceptprogramma

De digitale innovatiemissie duurt 2 dagen. Wij nemen de deelnemers mee naar Parijs, de mode-hoofdstad van Europa, en Lille, want Noord-Frankrijk heeft haar traditionele textielindustrie omgevormd tot een moderne en zeer dynamische modesector.

Bekijk het conceptprogramma.

Deelname

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen € 250 per persoon. Deelname is inclusief gezamenlijk programma, transfers van en naar programmaonderdelen en lunch en diners als dit vermeld is in het programma. Deelname is exclusief reis- en verblijfkosten en alle individuele kosten.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 17 september 2020 aan via het registratieformulier. Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie en toepassing binnen de scope en het doel van de missie past.

Voor meer informatie en aanmelding kijk ook op de website van RVO.

Powered by Amsterdam Trade & Innovate