Het vertrouwen in wat we als consumenten eten gaat achteruit: uit onderzoek blijkt dat één op de drie wereldburgers zijn voedsel niet meer vertrouwt. En dat terwijl we juist nu zoveel technologieën tot onze beschikking hebben die de verduurzaming van de agrifood-sector kunnen versnellen.

Met dit idee in het achterhoofd is er nu een nieuwe summit: Strike Two, dat op 19 en 20 september in Amsterdam plaats zal vinden. Dit evenement brengt professionals uit agrifood en technologie bij elkaar om de sector toekomstbestendig te maken. 

Een transparante en duurzame agrifood-sector 

Blockchain, AI en IoT zijn enkele geschikte nieuwe technologieën die de huidige uitdagingen in de agrifood-sector aan te pakken - maar deze worden nog niet veel gebruikt, aldus The Fork, een van de initiatiefnemers van Strike Two. Het evenement is dan ook vernieuwend in de ambitie om op wereldniveau versnelling te krijgen in duurzaamheid middels technologie.

Het gaat tijdens Strike Two niet om het bedenken van nieuwe oplossingen, maar om de agrifood-sector in contact te brengen met bestaande, markt-klare oplossingen voor actuele uitdagingen. Deelnemers aan het evenement gaan samen innovation roadmaps maken, die zullen borgen dat verduurzaming sneller gaat. 

Strike Two thema's

Strike Two zal zich in twee dagen tijd op drie kernuitdagingen storten: consumentenvertrouwen, boereninkomen en duurzaam ketenmanagement. Bij consumentenvertrouwen draait het om transparantie en zelfcontrole, ondersteund door technologie. Deze zullen consumenten helpen te kopen wat ze willen, waarbij de euro van de consument de snelste stap naar impact is. Het thema boereninkomen richt zich op het vergroten van de innovatiekracht van de boer. Ketenmanagement moet vraag en aanbod op een duurzame of zelfs circulaire manier verbinden.

Kaarten nu verkrijgbaar

Kaarten voor Strike Two op 19 en 20 september zijn nu verkrijgbaar, kijk hier voor kaartverkoop en meer informatie.

Partners

Strike Two is een initiatief van het Ministerie van LNV en vijftien andere partijen waaronder Rabobank, Deloitte, IBM, Ahold Delhaize, Amsterdam Economic Board, CGIAR, CTA, RVO, ScanTrust, STEM, AgTrace, Google, Unilever, FAO, Gemeente Amsterdam en de jonge boeren uit Nederland NAJK. Strike Two wordt georganiseerd vanuit het Amsterdam Blockchain Lab op initiatief van The Fork.