De vier Smart City Clipper Sessions die in maart en april 2019 gepland staan voor Miami, Baltimore, New York City en Boston maken onderdeel uit van een meerjarige samenwerking tussen de VS en Nederland op het gebied van smart cities. Tijdens deze sessies komen vooraanstaande Amerikaanse en Nederlandse partijen uit de publieke en private sector samen om kennis uit te wisselen, te innoveren, zaken te doen en samen te werken. Zo wordt er samen gewerkt aan maatschappelijke uitdagingen in steden met technologische oplossingen. De inzichten die uit deze vier sessies voortkomen worden vervolgens gepresenteerd en verder uitgewerkt tijdens de Smart City New York expo op 13 mei 2019. Voor deze expo zal nog een aparte innovatiemissie worden georganiseerd.

Meedoen aan de Smart City Clipper Sessions?

De sessies zijn voor ondernemers, kennisinstellingen en organisaties die zich bezighouden met smart cities en bij willen dragen aan duurzame maatschappij in de Verenigde Staten. Elke sessie is in een andere stad, en heeft een eigen focus (zie programma hieronder). Deelname is gratis, reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Deze sessies worden georganiseerd door Innovation Quarter, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rotterdam Partners en Amsterdam Trade & Innovate.  

Wat kunt u verwachten bij deelname?

  • Interactieve sessies waarbij kennis  
  • De mogelijkheid uw oplossing aan te bieden aan de passende stedelijke uitdaging
  • Netwerkmogelijkheden met invloedrijke Amerikaanse ondernemers en staatslieden
  • Locatie bezoek naar relevante duurzaamheidsprojecten in de bijhorende steden
  • Een diner aan boord van het historische zeilschip 'De Stad Amsterdam' met sessiedeelnemers
  • In sommige steden is het mogelijk een gratis slaapplek aan boord van de clipper te reserveren

Programma Smart City Clipper Sessions

Meer informatie over de afzonderlijke stedensessies staat onder de link van elke stad.
Miami: 20-21 maart 2019. Thema's: waterkwaliteit and stadslogistiek, cross chain coördinatie en blockchain technologieën
Baltimore: 27-30 maart 2019. Thema's: flood resilience (weerbaarheid bij overstromingen)
New York City: 10 april 2019. Thema's: innovatief & groen bouwen, industry resilience, circulaire stedelijke ontwikkelingen
Boston: 17-24 april 2019. Thema's: energiesystemen en duurzaam bouwen

Inschrijving

Schrijf u nu in voor deelname: voor Miami, Baltimore en New York City kan dat via dit online formulier. Voor Boston is er een apart formulier.
Lees meer over de Smart City Clipper Sessions op de website van de Rijksdients voor Ondernemend Nederland. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar innovatiemissies@rvo.nl.