Bent u actief op het gebied van Smart Cities binnen de thema's stedelijke mobiliteit, resilience en circulaire economie? En zoekt u uitbreiding naar of zakelijke kansen in de regio New York of de Verenigde Staten? Ga dan mee met deze innovatiemissie naar New York, 12-15 mei 2019!

Het doel van de innovatiemissie is de Nederlandse Smart Cities sectoren op de kaart te zetten in het noordoosten van de VS. Wij zijn specifiek op zoek naar schaalbare projecten (technologische oplossingen die een maatschappelijk probleem adresseren), die te integreren zijn in Amerikaanse steden.

Smart Cities tracks

Smart Cities missies bieden een platform waar - rondom concrete stedelijke uitdagingen - proposities worden gepresenteerd en aangescherpt, die leiden tot internationale innovatie en handel. Wij willen met de missie uw aanbod en ambities zo concreet mogelijk presenteren door nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de uitdagingen van de steden aan de Amerikaanse oostkust:

  • duurzame stedelijke ontwikkeling
  • mitigatie en adaptatie
  • verbeteren van mobiliteit
  • tegengaan van een groeiende inkomenskloof
  • verder werken aan veiligheid en bereikbaarheid

Hiervoor zijn de Smart Cities in drie thema's (tracks) verdeeld:

  • Circular Economy - mogelijk gemaakt door Amsterdam Trade & Innovate
  • Resilience (klimaat, water en energie) - mogelijk gemaakt door Rotterdam Partners
  • Smart & Green Urban Mobility - mogelijk gemaakt door Brainport Eindhoven

In alle tracks komen overkoepelende thema's als civil engagement, cybersecurity en big data aan de orde.

Programma

In Nederland zal op donderdag 18 april een kick-off worden georganiseerd. Het programma in New York begint op zondag 12 mei met een receptie. Van 13-15 mei is Nederland aanwezig op de internationale Smart Cities New York conferentie met een nationale booth. Naast de conferentie is er de mogelijkheid om pitches te geven. Ook zijn er - specifiek voor de Nederlandse delegatie - relevante side events zoals workshops, matchmakingsessies, ronde-tafel-bijeenkomsten en een European Tech Night. Ten slotte wordt voor startups en scalepus een uitgebreid bootcamp programma georganiseerd.

Missieleider

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren vertegenwoordigt op een aantal momenten in New York de Nederlandse Smart Cities inzet. De minister onderstreept het belang van een integrale benadering voor de stedelijke planning waarbij data en technologieën op een veilige en democratische manier wordt ingezet.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn EUR500 excl. btw. Kosten voor een tweede deelnemer van dezelfde organisatie bedraagt EUR250 excl. btw. Hieronder vallen de toegangskosten tot de Smart Cities NYC '19 Conferentie en Expo, diverse side events en toegang tot de Networkapp. Kosten zoals vluchten, overnachtingen en vervoer zijn voor eigen rekening.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelding is mogelijk tot 30 maart 2019. De organisatie van de missie selecteert aanmeldingen op basis van de benodigde aansluiting met de thema's Circulaire Economie, Resilience en Smart & Green Urban Mobility.

Meer informatie over deze missie en het programma staat op de website van de RVO, direct aanmelden kan via het formulier op de RVO website.
Meer informatie over Smart Cities New York '19 op de bijbehorende website. Voor vragen over de missie, neem dan contact op met innovatiemissies@rvo.nl.  

Voorafgaand aan de Smart Cities NYC conferentie worden er vanuit Nederland Smart City Clipper Sessions georganiseerd in Miami, Baltimore, Boston en New York.