Land- en tuinbouwprogramma economische missie China

Het land- en tuinbouwprogramma binnen de economische missie naar China biedt de gelegenheid om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in China en de daarbij behorende (markt)kansen. Deelnemers krijgen bovendien de mogelijkheid om in aanraking te komen en informatie uit te wisselen met zakenpartners of kennispartners. Deze economische missie is de perfecte kans voor Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven en groene kennisinstellingen om hun internationale ambities verder te brengen. Samen met minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten kan Nederland zich op de kaart zetten als dé partner voor China, die met duurzame en innovatieve oplossingen bij kan dragen aan de modernisering van de Chinese land- en tuinbouw.

Modernisering en vergroening

China is een supermacht met grootschalige veranderingen in de infrastructuur, technologische vooruitgang en sterke economische groei. Ook de grote transitie in de land- en tuinbouwsector maakt China een zeer interessante markt voor Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven en groene kennisinstellingen om hun internationale ambities te verwezenlijken. De sterke groei van de land- en tuinbouwsector doet namelijk een groot beroep op het milieu. Tegelijkertijd zijn de effecten van klimaatverandering goed merkbaar, bijvoorbeeld als het gaat om droogte. Daarom is er een grote vraag naar meer hoogkwalitatieve landbouwproducten, kennis en innovatieve technieken om die producten duurzaam te kunnen vervaardigen. De sector ondergaat grote veranderingen als het gaat om modernisering en vergroening, waar Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven en groene kennisinstellingen als partner van de Chinezen op in kunnen spelen.

Xi-An en Guangzhou

De land- en tuinbouwdeelnemers van de missie naar China zullen de steden Xi-an (provincie Shaanxi) en Guangzhou (provincie Guangdong) aandoen. Xi-an en Guangzhou zijn 2 grote steden waar de modernisering van de Chinese land- en tuinbouw is ingezet. Wat deze steden extra interessant maakt is hun gunstige ligging. Beide steden zijn verbonden met het in 2015 ingestelde 'Belt and Road Initiative' (BRI), ook wel de Nieuwe Zijderoute genoemd, een initiatief van de Chinese overheid om regionale verbondenheid te versterken. Dat wil zeggen dat de steden gunstig liggen aan de handelsroutes over land en zee naar Europa en Afrika. Bovendien investeert de overheid in infrastructuur en faciliteert zij investeringen en handel.

Transport en infrastructuur

Om een voorbeeld te noemen: China staat voor een uitdaging als het gaat om het transporteren van versproducten. Die producten moeten per spoor grote afstanden afleggen, maar ook vers blijven. De benodigde technologie en infrastructuur vergen nog veel investeringen, vooral in distributiecentra en koeltransportcapaciteit in China. De overheid ziet de urgentie van modernisering: een gebrekkig systeem leidt in dit geval tot voedselverliezen en voedselonveiligheid. In bovenstaand voorbeeld, maar in nog veel meer gevallen, kunnen Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven en de groene kennis- en onderwijsinstellingen hun kennis en kunde op het vlak van vergroening, innovatie en 'post-harvest'-technologie internationaliseren, en tegelijkertijd iets voor China betekenen. Daarbij kunnen de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ook nog eens inspelen op de mogelijkheden die ontstaan door de Nieuwe Zijderoute.

Reisprogramma

Het reisprogramma is voorlopig en kan nog wijzigen. Bekijk het reisprogramma Agri en Food & Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (pdf).