Economische missie naar Vietnam en Maleisië

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zal van 4 tot en met 9 februari 2018 op economische missie in Vietnam en Maleisië zijn. Doel van de missie is meer te weten komen over deze opkomende economieën en om eventuele mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Bedrijven en kennisinstituten zijn van harte welkom deel te nemen aan de missie.

Handelsmissie naar Vietnam en Maleisië

Stedelijke ontwikkeling is essentieel voor de economische groei van Vietnam en Maleisië en innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk om zowel de steden leefbaar te houden als duurzame economische groei te realiseren. Nederland is toonaangevend op het gebied van slimme stedelijke gebiedsontwikkeling, hightechproductie en circulaire economie. Zowel Vietnam als Maleisië willen op deze gebieden graag samenwerken met Nederland – vooral omdat ons land bekendstaat als de poort naar Europa – en zien Nederland als belangrijk centrum voor innovatie en research & development.

Kuala Lumpur

De snelle verstedelijking in Maleisië gaat gepaard met diverse uitdagingen. Nu de lonen in dit land in rap tempo gestegen zijn en het land flinke investeringen heeft gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn er kansen voor innovatieve Nederlandse bedrijven. De hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur, is een van de dichtstbevolkte steden in Zuidoost-Azië. De stad zoekt naar oplossingen op het gebied van watermanagement, smart mobility, smart city en stedelijke ontwikkeling en infrastructuur.

Hanoi / Ho Chi Minh City

De snelle uitbreiding van stedelijke gebieden in Vietnam heeft geleid tot een grote vraag naar slimme stadsontwikkeling, vooral in en rond belangrijke economische centra als Ho Chi Minh City. Vietnam wil de leefkwaliteit in deze steden dan ook verbeteren. Door hier meer in te investeren, wil het land een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in watermanagement, slimme technologieën en hernieuwbare energie.

Klik hier voor meer informatie of om u in te schrijven voor de events.