De missie staat onder leiding van burgemeester Franc Weerwind van de gemeente Almere en heeft 2 doelen:

  • beter inzicht krijgen in de circulaire economie ontwikkelingen in Taiwan en
  • de mogelijkheden voor langdurige samenwerking met Taiwan verkennen en/of benutten.

Toenemende aandacht voor circulaire economie in Taiwan

Nederland staat in Taiwan bekend als koploper in de circulaire economie. Een onderwerp dat door de nieuwe regering in Taiwan tot één van de nationale pijlers is benoemd. De Taiwanese overheid wil met het oog op een duurzame toekomst in de komende jaren grote stappen gaan maken in het toepassen van circulaire principes en ontwerpstrategieën en trekt daarvoor miljarden euro’s uit.

Unieke Nederlandse circulaire innovaties

Nederland huisvest een groeiend aantal ondernemingen en kennisinstellingen met unieke circulaire innovaties. Ons land kan Taiwan uitstekend ondersteunen in de overgang naar een circulaire economie, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire:

  • design en architectuur (design and architecture)
  • gebouwde omgeving (built environment)
  • scan
  • aanbesteding (procurement)
  • trainingsprogramma (training program)

Voor wie?

Aangezien Nederland veel kennis en technologie heeft ontwikkeld op het gebied van circulaire economie (en deze in Taiwan vaak nog ontbreekt), kunnen bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde organisaties inspelen op de kansen die nu beschikbaar komen. We zetten vanuit Nederland in op het bouwen van een meerjarig samenwerkingstraject met Taiwan op dit onderwerp. Een eerste stap is een kennis en technologische innovatie missie.

Concept Missieprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling en zal de komende weken mede op basis van uw mogelijke deelname en specifieke wensen verder worden ingevuld. Momenteel bevat het concept programma onder andere bezoek aan Taipei, Taichung en Tainan voor deelname aan verschillende CE forums en matchmaking sessies. Verder staan ook diverse site visits en round tables (met lokale overheden) op de planning.

Relatie met Almere

De gemeente Almere heeft goede relaties met Taiwan, wat zich uit in de stedenbanden die er zijn met Taipei, Tainan en Taichung. Burgemeester Weerwind zal tijdens deze missie optreden als bestuurlijk delegatieleider.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen €250,- per persoon.

Deelname is inclusief collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners indien vermeld in het programma.

Deelname is exclusief reis- en verblijfkosten (hotels en intercontinentale vluchten) en alle individuele kosten.

Belangstelling en aanmelding

Heeft u interesse in samenwerking met Taiwan op het gebied van Circulaire Economie en wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan aan via het registratieformulier vóór woensdag 16 augustus 2017. Wacht echter niet te lang want het aantal deelnemers aan de missie is beperkt. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname en wordt u benaderd over uw specifieke wensen met betrekking tot het programma.

Heeft u vragen over de innovatiemissie? U kunt contact opnemen met onderstaande personen in het colofon of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl