Houston, tot nu toe de petrochemische hoofdstad van Amerika, investeert in de komende jaren voor meer dan $ 50 miljard in de bouw van kunstharsfabrieken. Deze fabrieken creëren vervolgens een vraag naar opslag, verpakking en transport richting Zuid-Amerika, Azië en Europa.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Dit levert interessante kansen op voor ondernemers die ervaring en kennis hebben op het gebied van:

  • Packaging, gericht op plastic resins.
  • Chemical warehousing - ISO tanks.
  • Third party logistics, specifiek het transport van containers.

Op 20-22 maart is er een missie naar Houston, Texas. De missie voert langs verschillende bedrijven die openstaan voor samenwerking op bovengenoemde gebieden. Ook Nederland Distributieland (NDL) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) maken deze reis mogelijk.

De aanmelddatum is inmiddels verstreken. Echter: als u contact met ons opneemt, kunt u mogelijk nog deelnemen.

Meer informatie: rvo.nl