Baltimore Smart Lighting Missie

Duurzame energie en verlichting worden steeds populairder in de VS. Dit jaar groeit de Amerikaanse LED industrie naar een totaalwaarde van 6 miljard euro. In 2020 zal dat 10 miljard zijn. Alle lichten staan dus op groen voor de Nederlandse smart lighting expertise.  

De historische Clipper Stad Amsterdam meert ook aan in Baltimore, waar het als lichtkunstwerk zal worden verlicht. Aan boord van dit fantastische schip krijgt u alle gelegenheid om kennis te maken met de grootste bedrijven uit de regio.

Amsterdam Trade organiseert deze handelsmissie voor de smart lighting sector in het kader van het Holland on the Hill* programma. Het programma vindt u hier.

Holland on the Hill is een gezamenlijk programma van de Nederlandse Ambassade in Washington D.C., de Nederlandse Congressional Caucus, het Nederlandse bedrijfsleven en de Netherland-America Foundation. Het heeft als doel om de banden op economisch, politiek en cultureel gebied tussen de VS en Nederland te versterken. Onze landen delen vele waarden, waaronder het belang van open dialoog, tolerantie, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en ondernemerschap.

Corporate sponsors van Holland on the Hill zijn Philips, TenCate, Unilever, KLM, Shell, ING, DSM en Heineken.

De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (max. 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan hier.

Groeiende LED industrie in de VS 

De LED markt* in de  VS groeit exponentieel nu dat zowel de zakelijke als de consumentenmarkt steeds vaker voor deze energievriendelijke optie kiest (zie ook hier*). Deze groeiende trend heeft in de VS nog niet de stap gemaakt waar Nederland inmiddels aan werkt, namelijk om deze verlichting ook smart te maken. Wanneer verlichting daar het label ‘smart’ krijgt, verwijst dit enkel naar het gebruik van LED. Met de combinatie van verlichting, sensoren en connectiviteit – als integraal concept – kan deze markt verrijkt worden. 

De kostenefficiëntie die circulaire oplossingen bieden, overtuigen langzaam maar zeker ook het Amerikaanse zakenleven. Aangejaagd door enkele voorlopers (waaronder Philips) vindt er een verschuiving* plaats die doet denken aan de circulaire ontwikkelingen die Europa heeft gezien. Duurzaamheid is nu wel degelijk het buzzword in Amerika

Op zowel het gebied van circulariteit als de niche van smart lighting heeft de Nederlandse expertise* veel te bieden voor de Amerikaanse markt. Rondom circulariteit wordt sterk naar Europa gekeken, waar deze thematiek al langer speelt. Bovendien geeft de bekendheid van Philips* op de Amerikaanse markt een directe link tussen de verlichtingsmarkt en Nederlandse business. 

Waarom Baltimore?

De economie van Baltimore zit sinds enkele jaren weer in de lift. Sterke groeisectoren – health, cyber security, en high tech – jagen de rest verder aan. Met Johns Hopkins University huisvest de stad* één van de vooraanstaandste universiteiten in de VS en een hoog opgeleide beroepsbevolking. Een stad waar innovatie welkom is

Hier werkt men al enkele jaren aan het verbeteren van woon- en werkomgeving. Stadsontwikkeling is in volle gang, en biedt businesskansen voor de ondernemers in de publieke ruimte. 

Met Baltimore als ingang ontstaat bovendien toegang tot de markt van de Greater Washington Area waar de nog meer zakelijke kansen liggen. De kosten van zakendoen zijn beduidend lager in Baltimore dan de meeste steden aan de Oostkust. 

Greater Washington Area

Hoewel de trend zichtbaar is in heel de VS, is het beleid* in de Washington regio volledig toegespitst op duurzaamheid en groene oplossingen. Het is één van de grootste metropoolregio’s in de VS, kent meerdere Fortune 500 hoofdkwartieren en is, na Silicon Valley, de grootste hightech hub* in de VS.

* Engelstalig website