Internationaal Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam trekt internationaal de aandacht en is toonaangevend als creatieve woon- en werkmetropool waar veel buitenlandse bedrijven zijn gevestigd. Het bedrijfsleven kan uitstekend profiteren van deze internationale verbondenheid.

Meer internationale handel leidt tot economische groei. Economische groei en een sterker MKB betekent tevens groei van het aantal banen in de regio. Zo creëren we samen een internationale impuls aan het lokale bedrijfsleven.

Internationaal verbonden regionaal bedrijfsleven

Amsterdam Trade & Innovate verbindt het regionale bedrijfsleven aan de business kansen op buitenlandse markten. Amsterdam opent deuren en versnelt het internationaal zakendoen. Amsterdam Trade & Innovate is uw partner die zonder winstoogmerk het belangen van het regionale bedrijfsleven internationaal behartigt.

De inzet van Amsterdam Trade & Innovate bij het internationaliseren van het MKB vindt zijn meerwaarde o.a. in het verlenen van status en momentum tijdens een buitenlands bezoek. Het opent sneller deuren voor het bedrijfsleven en op een hoger niveau, zeker in bestemmingsmarkten waar de overheid een belangrijke rol speelt in het zakendoen (zoals Japan, India en China).

Amsterdam Trade & Innovate heeft een aantal veelbelovende sectoren in de Metropool Regio waar ‘trade developers’ zich extra voor inzetten. Amsterdam Trade & Innovate beperkt zich echter niet tot alleen deze sectoren, ziet u mogelijkheden voor een bepaalde MKB sector op de internationale markt, neem dan contact met ons op.

  • Creatieve industrie
  • Smart city
  • Ehealth
  • Agri & food

Partners van Amsterdam Trade 

Amsterdam Trade & Innovate verstrekt ondersteuning op het gebied van MKB internationalisering in aanvulling op het ondersteunend aanbod dat reeds bestaat o.a. via amsterdam inbusiness, Startup Amsterdam en de Amsterdam Economic Board. Verschillende gemeenten uit de MRA (Gemeente Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer, Zaanstad ) en de Provincie Noord-Holland hebben de handen ineen geslagen om het lokale MKB beter te betrekken bij de bestaande internationale belangstelling en relaties. Ook werkt Amsterdam Trade & Innovate samen met de RVO en andere gemeenten buiten de MRA op het gebied van internationalisering.

Handelsmissies

Amsterdam koppelde al eerder inkomende delegaties uit diverse landen aan het lokale bedrijfsleven, zoals de China Holland Business Summit in 2012. Ook zijn er diverse malen delegaties meegereisd tijdens buitenlandse bezoeken. In 2014 vond een tweede Summit plaats in Beijing en reisde in december 2014 een handelsdelegatie mee naar Vietnam.

In het najaar van 2015 was Amsterdam Trade & Innovate medeorganisator van een economische missie naar Japan (9-13 nov) en naar Marokko (24-27 nov). In november 2016 is een succesvol bezoek gebracht aan India met 15 deelnemende bedrijven in samenwerking met India Connected. Tevens hebben 13  bedrijven uit het Smart City netwerk deelgenomen aan het beursbezoek van Amsterdam Smart City aan Barcelona Smart City Expo in november 2016.  In februari 2017 reisde 80 bedrijven voor een tweedaags bezoek naar Beieren. Bedrijven kwamen uit het netwerk van Amsterdam, Utrecht en Hilversum en bewegen zich in de urban mobility, e-health en digital media industrie.