WERKEN AAN EEN SLIMME, GROENE EN GEZONDE METROPOOL VAN DE TOEKOMST

De Amsterdam Economic Board heeft de ambitie om de circulaire (van lineair naar circulair), digitale (naar een verantwoorde data gedreven maatschappij) en energie (van fossiel naar schoon) transities te versnellen met als doel een slimme, groene en gezonde Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor alle inwoners.

•    Slim: innovatief, benutten ieders talenten, voorlopers in nieuwe toepassingen, open en divers
•    Groen: schone energie, groene leefomgeving, geen afval
•    Gezond: schone lucht, leefkwaliteit, regie over eigen gezondheid

De Board werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan grootstedelijke uitdagingen om deze grote systeem veranderingen te realiseren: Circulaire Economie, Energie, Mobiliteit, Digitale Connectiviteit, Gezondheid en Talent voor de Toekomst. Dat doet ze door ecosystemen te bouwen, het signaleren van innovatieve kansen, het aanjagen & mobiliseren van netwerken en het aanbieden van data gedreven inzichten.

Amsterdam & Partners werkt nauw samen met de Board om gezamenlijk in te zetten op een slimme, groene en gezonde regio. Leden van Amsterdam & Partners kunnen deelnemen aan
initiatieven en zijn van harte welkom bij bijeenkomsten van de Board.

Voor meer informatie : www.amsterdameconomicboard.com