Op 25 november vertrok een delegatie vanuit Noord-Holland naar India voor een handelsmissie agri & food. India is een van de snelstgroeiende landen met een inwoneraantal van 1,3 miljard. De middenklasse groeit explosief en dit leidt tot zowel een veranderend consumptiepatroon in voeding, bloemen en planten als tot een transformatie van de distributiekanalen.

Van 2016 naar 2018: de handelsmissie krijgt vorm

In 2016 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden op het gebied van agri en food, onder leiding van Jaap Bond, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. Tijdens deze missie zijn de eerste contacten gelegd met het consulaat. In 2017 nam een delegatie uit Noord-Holland deel aan de World Food India missie naar Delhi. Geconstateerd werd welke uitdagingen er zijn in India met betrekking tot voedselverwerking, voedselveiligheid, cold chain logistics, teelttechnieken en water- en afvalmanagement. Dit was voor GreenPort NHN en Amsterdam Trade de aanleiding om samen een handelsmissie naar India te organiseren.

Van 25 november t/m 1 december 2018 reisde een delegatie onder leiding van Rian van Dam van Greenport NHN naar India. De reis startte in Bangalore en het gezelschap reisde vervolgens via Pune naar Mumbai.

Handelsmissie India 2018 Amsterdam Trade

Handelsmissie India 2018: nuttig en inspirerend

Rian van Dam van Greenport NHN en Martine Sourbag van Amsterdam Trade kijken terug op een inspirerende reis: "Als uitgangspunt voor de missie hebben we gekozen voor een individuele ondernemersbenadering. Het programma hebben we op hoofdlijnen vastgesteld met veel ruimte om vraaggericht B2B matchmaking in te vullen. Er is een uitgebreide intake gedaan door consultancybureau NXT bij de deelnemers en het programma is in samenwerking met de Consulaten in Mumbai en Bangalore en de Landbouwraad in Delhi afgestemd. De gerichte matchmaking werd door de ondernemers zeer gewaardeerd.

De B2B meetings vonden plaats dankzij de goede matchmaking met de contacten en relaties van de economische posten van de consulaten Bangalore, Mumbai, de landbouwraad en NXT. Nuttig en inspirerend waren zeker ook de verschillende bijeenkomsten die samen met de consulaten en landbouwraad zijn georganiseerd. Met name het Holland Meets Mumbai Trade Dinner was onvergetelijk.

De persoonlijke kennismaking met Marten van den Berg (Ambassadeur van Nederland in India), Guido Tielman (Consul-Generaal van Mumbai), Gert Heijkoop (Consul-Generaal van Bangalore) en Siebe Schuur (Landbouwraad) werd zeer gewaardeerd door de ondernemers. De meet & greet met de studenten en alumni van Hall van Larenstein / College of Agribusiness Baramati was ook een succes; een aantal bedrijven heeft serieuze interesse getoond om opdrachten uit te zetten voor een student of alumnus.

Gebleken is dat een nauwe samenwerking met alle partijen en het tailormade programma een goede manier is om zo efficiënt mogelijk de markt te verkennen en het netwerk uit te breiden. Ondernemers zijn zeer tevreden over de flexibiliteit van het programma; door tussentijdse evaluatie kon er direct geschakeld worden, zodat de ondernemers beter in hun behoeften konden worden voorzien.

Na de handelsmissie: follow up 

Een groot deel van de deelnemers heeft al concrete plannen om in het eerste kwartaal van 2019 terug te keren naar India voor een follow up van deze missie.

Van 10-12 december 2018 vonden er verschillende evenementen plaats met een focus op India. Op 10 december was er een round table agri & food in Den Haag, georganiseerd door Ministerie LNV, de NL landbouwraad in India en de Indiase Ambassade in NL. Vervolgens waren er de India Business Days in Zwolle en Rotterdam. Een aantal delegatieleden was bij deze events aanwezig.

GreenPort NHN organiseert in samenwerking met Amsterdam Trade een masterclass " Internationaal Ondernemen" voor ondernemers in Noord-Holland, waarbij de ervaringen van deze handelsmissie worden uitgewisseld. 

Het overstijgen van verwachtingen

Enkele reacties van deelnemende ondernemers:

  • “Het was een groot avontuur, beyond our expectations.”
  • “Uitstekende  B2B gesprekken, ik heb er vertrouwen in goede businesspartners te vinden.”
  • “De markt blijkt groter en is verder ontwikkeld dan verwacht.”
  • “Interessante partijen gesproken, ik zie een groter potentieel voor onze producten dan verwacht.”
  • “Er is écht business voortgekomen uit deze reis, de wensen zijn goed opgepakt door NXT en de consulaten.”  

Handelsmissie India 2018 Amsterdam Trade

Reacties vanuit het postennetwerk

“We kijken terug op een succesvol bezoek van de provincie Noord Holland, Greenport NHN en Amsterdam Trade aan Bangalore. Het Zuiden van India heeft behalve IT hoofdstad Bangalore ook veel te bieden op agrarisch gebied, en andersom heeft Nederland juist op landbouw gebied een uitstekende naam. India is niet de makkelijkste markt, maar een land met 1.3 miljard inwoners die allemaal moeten blijven eten - en een economische groei van 8% per jaar biedt enorme mogelijkheden. We hopen de missie- en individuele leden nog vaak in Zuid India te mogen begroeten en wij als CG ondersteunen daarbij graag.” 
Gert Heijkoop, Consul Bangalore

"Kleine, doelgerichte handelsmissies vanuit regionaal perspectief zonder “opsmuk” maar met veel mogelijkheden om contact te hebben met mogelijke zakelijke partners ter plekke hebben zeker toegevoegde waarde, naast grotere handelsmissies op nationale schaal. Als de volle aandacht op het klantcontact kan worden gericht en indien de vraag aan de –in dit geval- Indiase kant leidend is, minder dan het aanbod van de Nederlandse kant, bieden missies als georganiseerd door Greenport NHN en Amsterdam Trade bedrijven in agro-food de mogelijkheid om in korte tijd meer te weten te komen over de kansen en uitdagingen bij het vinden van een lokale partner, het inzicht krijgen in de relevante regelgeving etc." 
Siebe Schuur, landbouwraad Nederlandse agrofoodsector in New Delhi, India 

“We zijn zeer verheugd met de meerjarige commitering van de provincie Noord-Holland, Amsterdam Trade en Greenport NHN aan de introductie van Noord-Hollandse agri-bedrijven op de Indiase markt. Dit is inmiddels de tweede delegatie sinds het bezoek van gedeputeerde Jaap Bond in 2016, en bij dit soort delegaties is focus en schaal cruciaal voor het aanknopen van zakelijke relaties; dit blijkt vaak efficiënter dan grote, multi-sectorale delegaties. Partnerschap van GreenPort NHN en Amsterdam Trade met een marktpartij als NXT is wat ons betreft een goede benadering. Deze kunnen net iets meer begeleiding en op maat gesneden diepgang geven dan een diplomatiek netwerk. Wij daarentegen kunnen daar onze overheidscontacten en ons netwerk tegenover stellen, waarbij we graag de Nederlandse softpower en cultuur inzetten voor het bevorderen van de handelsbelangen." 
Guido Tielman, Consul Mumbai

Deze handelsmissie werd georganiseerd door GreenPort NHN in samenwerking met Amsterdam Trade. Samen met NXT-Trade en de ambassade, consulaten en de landbouwraad staan zij tot ieders beschikking voor hulp bij follow up. Voor meer informatie kunt u terecht bij Amsterdam Trade via [email protected]