DHI subsidie: voor wie is dit van toepassing?

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert op dinsdag 26 juni een informatiebijeenkomst over de DHI subsidieregeling op de Tech Campus in Eindhoven.

DHI staat voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies, en de subsidie is van toepassing op onder andere ondernemers die in het buitenland een project willen uitvoeren, willen investeren in het buitenland, of mogelijke afnemers willen overtuigen van een bepaalde technologie.

Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat meer Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal zakendoen in ontwikkelde landen, opkomende markten en in ontwikkelingslanden.

Kom er direct achter of DHI subsidie mogelijk is voor uw project

De informatiebijeenkomst heeft ten doel ondernemers inzicht te geven of DHI-subsidie van toepassing is op hun project, en hoe deze subsidie aangevraagd kan worden. Op het programma staan onder meer één-op-één gesprekken voor ondernemers, vraag-en-antwoordsessies voor consultants.

Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis en inschrijving sluit op 22 juni. Mocht 26 juni lastig zijn, dan is er ook een informatiedag op 21 juni in Den Haag. De tender voor DHI van 2018 gaat open op 9 augustus en sluit op 21 september om 15:00. Meer informatie over de subsidieregeling DHI vindt u hier.

Aanmelden voor deze dag kan op de RVO website.