Waarom deelnemen?

 

Duitsland is de belangrijkste handels- en innovatiepartner van Nederland op het gebied van import, export en Europese innovatieprojecten. Het jaarlijks handelsvolume tussen Duitsland en Nederland behoort tot één van de grootste ter wereld: Duitsland is daarom ook van enorm belang voor Nederland, economisch gezien. Daarnaast is Nederland de grootste investeerder in Duitsland.

 

Deze missie biedt de gelegenheid in contact te worden gebracht met potentiële Duitse (zaken)partners, en de kans om de twee deelstaten die onderdeel van het programma vormen grondig te verkennen. Het programma van de economische missie bestaat uit twee onderdelen: Veilige en Digitale Industrie, en eHealth & Ouderenzorg. De missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in deze sectoren, en heeft ten doel bestaande (zakelijke) contacten uit te breiden en/of innovatiesamenwerking te starten.

 

Veilige en Digitale industrie

 

Het onderdeel Veilige en Digitale Industrie richt zich vooral op het versterken van de banden tussen Duitse en Nederlandse partijen die zich met de digitalisering van de industrie bezighouden. De hightech maakindustrie, en partijen die de hightech maakindustrie ondersteunen, spelen hierbij de hoofdrol.

Dit programmaonderdeel vindt plaats in Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken en Homburg, waar dit thema van groot economisch belang is. De volgende onderwerpen komen aan bod binnen het thema, waarbij innovatieve ontwikkelingen, samenwerkingskansen, skills en de ethische; juridische en maatschappelijke impact worden belicht:

  • Smart Industry / Industry 4.0

  • Big Data

  • Internet of Things

  • Kunstmatige Intelligentie

  • Cybersecurity

Het voorlopige programma (PDF) kan hier gedownload worden.

 

eHealth en Ouderenzorg

 

In de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland is veel aandacht voor medische en verpleegkundige zorg. Uitdagingen in deze sector zijn onder andere de vergrijzing, het zekerstellen van goede zorg (specialistische zorg, thuiszorg of juist zorg op afstand), het behoud van kleine, landelijke ziekenhuizen en het veilig gebruikmaken van eHealth. Hierbij kan Nederland een mooie rol spelen op het gebied van innovatie.

 

Het voorlopige programma (PDF) voor dit onderdeel vindt u hier.

 

Voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden, kijk op de website van de RVO.