Dat de Chinese markt uitstekende kansen biedt voor Nederlandse ondernemingen is geen geheim. Maar hoe begin je als ondernemer, of hoe kom je juist verder? Om deze en andere vragen te beantwoorden is de China Business Week in het leven geroepen. Deze roadshow van het economische postennetwerk in China heeft ten doel ondernemers te informeren over de mogelijkheden die de overheid kan bieden in Nederland, en op de posten als het gaat om internationalisering richting China.

 

Dit jaar reisde de China Business Week naar Tilburg, Zaandam, Arnhem en Rotterdam tussen 24 en 27 september. Amsterdam Trade organiseerde de dag in Zaandam op 25 september, bij Taets op het Hembrugterrein in Zaandam. Het welkomstwoord werd gehouden door Annius Hoornstra, concerndirecteur stedelijke ontwikkeling van de gemeente Zaanstad.

 

IPR specialist Reinout van Malenstein informeerde de bedrijven over zaken rondom intellectueel eigendom in China, gezien dit één van de belangrijkste onzekerheden is die het MKB heeft met betrekking tot uitbreiding naar China. Daarna kregen ondernemers de mogelijkheid om 1-op-1 gesprekken aan te gaan met de aanwezige deskundigen.

 

Na het plenaire deel vonden er sectorgerichte ronde tafel sessies plaats, die werden ingeleid door ondernemers: Evert Lichtenbelt van AWECT voor duurzame stedelijke ontwikkeling, Steven de Cleen van Prouddesign & HOOP bieren voor food & packaging en Mao Liu van v/d Knaap en Lenhard Los van Growth Creators voor horti.

 

Naast de informatiesessies was er ook tijd om te netwerken. Amsterdam Trade heeft positieve feedback ontvangen van de aanwezige ondernemers, zodat ook de vijfde opeenvolgende editie van de China Business Week weer een geslaagde en enerverende dag genoemd mag worden.