Smart city-evenement biedt nieuwe inzichten

De deelnemers aan dit evenement waren actief op het gebied van mobiliteit, duurzame energie en stadsplanning. Zij deelden hun ervaringen met en kennis over onderwerpen als internationale groeikansen, uitdagingen omtrent internationale uitbreiding en oplossingen hiervoor. Het evenement werd georganiseerd door Amsterdam Trade en Amsterdam Smart City en vond plaats in het Amsterdamse World Trade Center.

Smart city-projecten brengen specifieke uitdagingen met zich mee, vooral als ondernemers deze projecten internationaal willen lanceren. “Op een nieuwe lokale markt weten we niet altijd hoe alles werkt,” zei architect en stedenbouwkundige Bas Horsting. “En het kost veel tijd en energie om de juiste kennis te vergaren. Vooral voor kleinere bedrijven kan het moeilijk zijn de beste manier te vinden om internationaal te ondernemen. Grote bedrijven als Philips en Shell hebben mensen in huis die zich specifiek daarop richten, maar voor kleine bedrijven is het lastiger. Dat heeft deels te maken met de uiteenlopende normen en regels in verschillende landen.”

Paul Voskuilen, die aan internationale R&D-allianties werkt voor de Nederlandse netbeheerder Alliander, herkende die uitdaging. “Voor grote bedrijven is het makkelijker om voet aan de grond te krijgen in een nieuwe stad,” zei hij, “want dan kun je uitleggen wat jouw bedrijf al voor andere steden heeft betekend.” Ter illustratie legde hij uit hoe tientallen vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, de zakenwereld en universiteiten een uniforme smart city-strategie voor Nederland hebben opgesteld. De strategie die hieruit voortkwam, een typisch voorbeeld van een 'triple helix'-samenwerking, werd vervolgens gepresenteerd tijdens een succesvolle Nederlandse handelsmissie in Texas.

“Een praktijkvoorbeeld kan zaken inderdaad eenvoudiger maken,” beaamde Yvette Entius, die zich voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bezighoudt met regionale bedrijfsontwikkeling. “Het is heel belangrijk om een use-case of een showcase te hebben om te bewijzen dat jouw idee werkt,” zei ze.

Amsterdamse successen en uitdagingen

De deelnemers benoemden ook andere uitdagingen, zoals technologische incompatibiliteit en juridische doolhoven in andere landen. Evenementen als Going Global with Your Smart City Solution helpen die knelpunten op te lossen, onder andere door gemeenschappen met elkaar te verbinden die elkaar anders niet hadden gevonden. “Je komt hier in contact met mensen die je normaal nooit zou ontmoeten, mensen met een ander perspectief. Dat is de grote meerwaarde,” zei Bas Horsting. “Anders zouden mensen op hun eigen eilandje blijven zitten.”

Horsting sprak ook vol lof over het brede aanbod aan expertise op het gebied van smart cities dat Amsterdam al heeft: die kritische massa maakt een aanpak mogelijk die nóg meer gericht is op samenwerking. “Amsterdam biedt niet alleen kleinschalige oplossingen; we kunnen ook groot denken, totaaloplossingen bieden vanuit onze verschillende expertises en die internationaal uitrollen,” zei hij.