Guerrilla-versie van de voorstelling

XX is geschiedschrijving vermomd als concert, soms verzonnen maar toch waarachtig. Met psychedelische synthpop van de band Spill Gold maken iona&rineke een rebelse reis door de tijd. Ze gaan op zoek naar raakvlakken tussen historische personages die jaren en kilometers van elkaar verwijderd zijn, om de geschiedenis met een andere blik te herschrijven.

De geschiedenis zoals we die kennen is storytelling by the fittest: opgeschreven door mensen met macht. iona&rineke proberen die macht met XX te doorbreken en maken hoofdpersonen van mensen die in de boeken slechts figuranten zijn.

Een vrouwelijke strijder in de klassieke oudheid, een verbrande heks in 1605, een trans man in het Interbellum. Deze historische figuren deelden geen tijd, geen genen, maar wel iets anders: ze hoorden er niet bij. Ze vielen uit hun tijd. Ze hadden geen invloed op het verhaal waarmee ze in de geschiedenis terecht kwamen, omdat ze vergeten werden, verkeerd opgeschreven of gewoonweg gewist.