Hier moet iets aan veranderen

In Nederland maken ieder jaar ongeveer 70.000 kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Zo’n 7200 scheidingen kunnen worden getypeerd als conflictueuze of vechtscheidingen, waarvan kinderen echt schade ondervinden. Gevolg steeds meer beschadigde mensen in de maatschappij en dat heeft grote impact voor ouders, kinderen en de rest van de samenleving.

Scheiden is meestal niet een heel positieve gebeurtenis, maar het is het niet het einde van de wereld. Nu 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding is scheiden bijna het nieuwe normaal. Goed scheiden en uit elkaar gaan kan. Op deze middag zullen we onderzoeken welke nieuwe samenwerkingsverbanden tussen justitie, gemeenten, jeugdzorg, onderwijs en andere sectoren aangegaan kunnen worden en welke acties goed scheiden bevorderen.

Handvatten worden gezocht voor en door professionals, overheid en publiek om het aantal vechtscheidingen te verlagen. We moeten dus de handen ineen slaan. In samenwerking met het Programma ‘Scheiden zonder Schade’, dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt uitgevoerd.