Beste toeschouwer,
We wilden het Gilgamesj Epos voor u opvoeren, het oeroude heldendicht dat zich afspeelt in het land van Ur, middenin het huidige IS-gebied. We wilden vol vuur vertellen over de bakermat van de beschaving die in puin werd geschoten en veranderde in een frontlinie. We wilden ‘het verhaal van ’de kunst en de kunst van het verhalen’ verdedigen met dezelfde terroristische woede en nietsontziende agressie als waarmee de jihadisten hun anti-Westerse boodschap propageren. Een Dictatuur van de Performance! Een Terreur van de Kunst! Maar daar staan we dus weer voor eigen parochie te preken…. de zoveelste Mars der Beschaving…Aaaaaa!!! Hoe kom je in godsnaam nog tot een statement?!