Alles draait om vertrouwen

Wanneer de avond anders blijkt te verlopen dan ze verwacht hadden, ontstaat er twijfel over of ze elkaar wel blind kunnen vertrouwen. Dit uit zich niet alleen in hun commentaar op de andere circusacts en hun verschillende opvattingen over ‘traditie’, maar ook in hun persoonlijke ambities die toch verder uit elkaar liggen dan ze dachten. 

Als een van de twee gaandeweg het gevoel krijgt dat de ander hem laat vallen, neemt hij een even rigoureus als dramatisch besluit…