Departing Landscapes

Deze term komt uit een quote van componist Morton Feldman, een van de inspiratiebronnen van Keren Levi’s werk: “The attack of a sound is not its character... Decay, however, this departing landscape, this expresses where the sound exists in our hearing — leaving us rather than coming towards us. “ (Morton Feldman) “…

Vanaf 2018 werkt Keren Levi aan een serie solo’s onder de naam Departing Landscapes, waarvan THERE SHE IS de huidige versie is. Departing Landscapes is als een nat schilders doek, waarop Levi steeds hetzelfde idee opnieuw herinterpreteert, aanscherpt, uitwist, aanbrengt en verfijnt.

Het groeit met haar mee en wordt door de tijd, aandacht en liefde die zij over een langere periode in het stuk steekt steeds rijker en gelaagder. Voor deze serie werken vroeg Levi dramaturg Igor Dobričić en componist Tom Parkinson waarmee zij al jaren samenwerkt, om mede vorm te geven aan deze persoonlijke zoektocht.

Levi is een overtuigend beweger, subtiele details trekken meteen aandacht. Ze weet je ook moeiteloos mee te krijgen in haar verhaal, je ziet de beelden en landschappen die zij schetst. Dat maakt het spel met herinneringen, familiebanden, verlies en het besef van eindigheid invoelbaar.”