De zoektocht naar een mysterieuze schepper 

Artaç ontwikkelde deze opera tijdens haar tweejarige traject als artist-in-residence bij het Haagse Festival Dag in de Branding. Door samen te werken met een nieuwe generatie podiumpersoonlijkheden schept zij theater waarin muziek en beweging de boventoon voeren. Ze grijpt dit aan om vraagstukken over geloof, levensovertuiging, idealen en macht aan te kaarten. Hebben zij een verbindende functie? Of vormen ze een bedreiging? The Arrival of Mr. Z. reflecteert op het spanningsveld tussen het individu en het collectief.