De klankkleur van taal

 TAL. is een poging om het te hebben over die taal, zonder alles letterlijk te benoemen. Samen met componist Jens Bouttery en een groep tweetalige gastspelers, vormen zij een elfkoppig koor op een tennisbaan op zoek naar meertalige meerstemmigheid op het ritme van tennisbalkanonnen. Gezamenlijk brengen ze een filosofisch, absurdistisch en bij vlagen dadaïstisch klankconcert waarin de taal, die ons mensen even makkelijk bindt als scheidt, wordt gefileerd en nieuwe vormen krijgt.