Ontroerend mooie voorstelling

Tien jaar na hun scheiding ontmoeten een man en een vrouw elkaar weer voor het eerst op de plaats waar hun enige kind begraven ligt. Hij woont in Frankrijk en heeft er een nieuw leven opgebouwd, zij is blijven wonen in hun huis en kan de gedachte aan een nieuw leven niet verdragen. Aanleiding voor de ontmoeting is een brief waarin de herbegrafenis van hun kind wordt aangekondigd omdat er gif in de bodem is gevonden. Tijdens de paar uur die ze samen doorbrengen blijkt hoe ernstig het grote verlies hun levens vergiftigd heeft.