Westerbork Serenade’ is een toneelstuk van acteur en schrijver Edwin de Vries over het leven van zijn Joodse vader: regisseur, acteur en verzetsman Rob de Vries (1918-1969). Het is een fascinerende liefdesgeschiedenis die zich afspeelt tegen het decor van de Tweede Wereldoorlog. Toen die uitbrak, was de vader van Edwin nog geen 22 jaar. Een paar jaar later pleegde hij een onwaarschijnlijk heldhaftige verzetsdaad in Westerbork. Edwin kende dit verhaal al lang maar – naar later bleek – slechts ten dele. De vrouw die een belangrijke rol speelde in deze geschiedenis, vertelde hem pas jaren later de rest.
De zoon van Edwin, Sam de Vries, is even oud als zijn opa toen was en speelt Rob de Vries in de oorlogstijd. Diens toenmalige vriendin wordt vertolkt door een jonge actrice. Edwin kruipt in de huid van zijn vader, die terugkijkt op de gebeurtenissen. In de voorstelling is een belangrijke rol weggelegd voor de Hollandsche Schouwburg. Rob de Vries speelde er als Joodse toneelspeler tot mei 1942 voor een uitsluitend Joods publiek, waarna het theater de tragische bestemming van deportatieplaats kreeg.