Holocaust

Tijdens deze reis, op zoek naar een echo van hun familiegeschiedenis, overpeinst de dochter haar joodse identiteit. In hoeverre kan en mag je als 3e generatie jood je de geschiedenis van de Holocaust toe-eigenen?

In het weekend van de Nationale Holocaust Herdenking speelt Mirthe Frese een voorstelling over de behoefte tot herdenken in tijden van collectief geheugenverlies.