Tragikomische ontsnappingspoging

In een geflipt libretto bezingen ze genderfluïditeit, popcultuur, online profilering en labovlees, maar ook de liefde, nepnieuws en Pinokkio’s queeste. Real Boys is een gevecht met het fake-spektakel dat hen omringt, een tragikomische ontsnappingspoging uit de kunstmatigheid van ons bestaan.

More Dogs

More Dogs is een Belgisch collectief van schrijvers, makers, spelers en muzikanten, dat eerder al Zeitgeber maakte bij Orkater. “Bizarre beats, optische illusies, en verrassingseffecten wisselen elkaar af in een excentrieke trip waar het spelplezier van af spat”, schreef De Morgen. De groep kijkt gefascineerd, maar ook met argwaan naar de wereld om ons heen, die steeds kunstmatiger wordt. Verward over wat er eigenlijk nog ‘echt’ is en wat niet, wordt hun drang naar een oprechte ervaring of iets authentieks groter.