Van Deysselbuurt

In de Van Deysselbuurt is het een komen en gaan: van bestelbusjes en moeders met kinderwagens tot langsvliegende grasparkieten. Sommige buren leven al hun hele leven in deze buurt, in huizen die nauwelijks veranderd zijn. Anderen arriveerden kort geleden na lange tochten uit het Midden-Oosten of verhuisden naar de Van Deyssel omdat wonen in het centrum niet meer te betalen was. Wat bewoog onze buurtbewoners om zich hier te nestelen? Kwamen ze hier gedwongen of omdat er geen mooiere plek te bedenken was? Radio van Deyssel zoekt het uit.
Kom kijken en luisteren naar verhalen over wat de bewoners van de Van Deyssel tot hier bewogen heeft en wat hen, in een buurt die alsmaar verandert, nog steeds in beweging zet.