n deze muzikale Shakespeare delen de acteurs van Orkater (Erik van der Horst, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Jip van den Dool, Mattias Van De Vijver en Reinout Scholten van Aschat) het podium met de blazers van K.O.Brass!, bekend van Kyteman Orchestra. Muziek, taal en beeld smelten samen in deze Romeinse tragedie waarin de vijf topacteurs en de vijf koperblazers Julius Caesar weer tot leven wekken

Wanneer Julius Caesar de absolute macht in handen dreigt te krijgen wordt Brutus op de proef gesteld. Wat weegt hem zwaarder, zijn vriendschap met Caesar of het voortbestaan van de democratie? Eigenbelang of landsbelang?

Shakespeare schreef een tragedie die zich afspeelt in de achterkamertjes van het Romeinse rijk waar het politieke spel op het scherpst van de snede wordt gespeeld. Jaloezie en geslepenheid komen in het gedrang met idealen en de noodzaak om democratische waarden te verdedigen; tegen elke prijs.

In deze coproductie van Orkater en Het Amsterdamse Bostheater legt regisseur Michiel de Regt haarfijn bloot hoe kleine mensen in staat zijn tot daden waarvan de gevolgen immens blijken.