Laboratorium 

Monteverdi's Orfeo wordt beschouwd als de eerste opera, gecreëerd op een kruispunt van tradities: renaissance en barok, heidendom en christendom, de tragedie en de misdienst. In dit verhaal betreedt de zanger Orpheus de onderwereld om zijn gestorven geliefde Eurydice terug te halen. Hij krijgt toestemming, op voorwaarde dat hij tijdens de terugtocht niet eenmaal omziet. Onderweg wordt Orpheus overvallen door zo'n hevig verlangen dat hij toch omkijkt. Hij verliest Eurydice opnieuw, nu voor altijd.Achache en Candel, die samen het avontuurlijke muziektheatergezelschap La vie brève leiden, zagen Orfeo als een laboratorium, een basis om het samen met de muzikanten en zangers te herschrijven, vanuit ieders persoonlijke visie op het werk. Daarmee sluit hun werkwijze perfect aan bij dat van Brooks Théâtre des Bouffes du Nord, in de jaren zeventig opgericht als centrum voor theaterexperiment, en daarmee slagen ze er ook in het werk naar het heden te brengen. "Dit briljante gezelschap laat met veel plezier vormen en culturen botsen. Muzikaal leider Florent Huber slaagt er geweldig in om de essentie van het werk van Monteverdi te bewaren en tegelijk allerlei prachtige zijwegen te kiezen (folk, jazz e.a.) met in de finale een fragment uit Mahlers Rückert-Lieder." (Les Echos).

Brandhaarden 2018

Peter Brook (1925) wordt door The Independent (en vele anderen) "de grootste nog in leven zijnde theatermaker" genoemd. Hij heeft de theatergeschiedenis van de 20e eeuw mee vormgegeven. De invloed van zijn bekendste boek, The Empty Stage, is niet te overschatten. Hij stond lange tijd aan het roer van het Théâtre des Bouffes du Nord, al 35 jaar een podium voor theatervernieuwing en onderzoek. Dit theater en de makers die er werken staat centraal tijdens Brandhaarden 2018. Het festival blikt terug op een bijzonder tijdperk voor dit podium, maar heeft tevens oog voor de actualiteit en de toekomst. Hoe gaat een theater (en de nieuwe leiding) door met zo'n rijke en bijzondere geschiedenis?