Oorzaken

Zeven jonge makers onderzoeken – vanuit hun expertise als muzikant, performer, schrijver en/of radiomaker – hun relatie tot relaties (tussen mensen, tussen publiek en performer, tussen maker en onderwerp), en stellen vragen zoals: Wanneer ken je iemand ‘echt’? Wat is intimiteit, die ervaring tussen twee mensen? Is dat een strikt menselijke ervaring? Wat heeft het lichaam daarmee te maken?