Hotel Modern

Hotel Modern werd wereldberoemd met de voorstellingen De Grote Oorlog en Kamp, waarin de loopgravenstrijd uit de Eerste Wereldoorlog en het leven en sterven in een nazi-kamp worden verbeeld. In Ons Wereldrijkricht het gezelschap haar blik op de opkomst en ondergang van ‘Ons Indië’. ONS WERELDRIJK Voorstellingsconcept: Herman Helle, Arlène Hoornweg, Pauline Kalker Makers en spelers: Pauline Kalker, Arlène Hoornweg, Herman Helle Beeld: Herman Helle