Totdat deze rijkdommen gaan botsen: ze gaat er tussen staan en poogt met al haar kracht vast te houden aan beide werelden.

Ze groeit verder op, niet langer met, maar tussen die twee werelden in. De vreemdeling, de ander, het eenzame soort is getogen.

Ontzettend en ongeneeslijk is de woede wanneer geliefden met elkaar in botsing komen.