Aanval op het gehele kapitalistische stelsel

De Nederlandse gifdump door de Probo Koala, twaalf jaar geleden, kun je met recht een controversieel onderwerp noemen. Weinig Nederlanders weten van de affaire af, en ook lang niet alle betrokkenen zijn hiervoor gestraft. Uiteenlopende verklaringen, betwiste slachtoffers en bloedgeld zijn hier redenen voor. Eric de Vroedt opent via deze op zichzelf staande gebeurtenis een aanval op het gehele kapitalistische stelsel en schreef dit toneelstuk, waarvan STA! een bewerking speelt.

Eric de Vroedt wil met deze toneeltekst op zoek naar de diepere oorzaak, één waar wij allen in het Westen deel aan hebben: Superioriteitsgevoel. Hypocrisie. Hebberigheid. Opportunisme. Medelijden. Betutteling. Wij zullen Afrika wel even helpen. Wij tonen hoe het moet met onze rijk ontwikkelde cultuur. Voor meer informatie en kaarten ga naar de website.