Criminaliteit en psychiatrie

Je wordt uitgenodigd om ‘een mens’ te observeren, waarbij langzaam de grens tussen observator en geobserveerde verschuift. Deze stormkamer* is onderdeel van een reeks Stormkamers rondom het thema criminaliteit en psychiatrie. Met dit project verdiept Hanna van Mourik Broekman zich in de wereld van ex-gedetineerden.

Een Stormkamer is een theatraal vormgegeven samenkomst met een gekozen en divers samengesteld publiek. Middels theatrale interventies komen visies, gedachtes en ervaringen boven tafel. De precieze vorm en inhoud van een Stormkamer is elke keer anders.