Locker room talk

Eva Marie de Waal en Sophie van Winden zoomen in op de relatie tussen Marlene en haar dochter Maria Riva. In de kleedkamer kapen ze het begrip locker room talk. Geen mannen-onder-elkaar-praat, maar twee vrouwen die zich in scherpe dialogen buigen over moeder- en dochterschap en de vraag hoe je de keuzes die je maakt met elkaar verenigt. Kun je de wereld redden met een baby op je arm? Welke moedermythes zijn nog de moeite waard om in stand te houden?

Mama Marlene is na ‘Holy F’ (2016) de tweede voorstelling van een drieluik van Eva Marie de Waal en Sophie van Winden over de positie van de vrouw. Als Waal en Wind maken ze feministisch en geëngageerd theater met veel humor en een uitgesproken beeldtaal.