“De Liefde”

De vrouw de man de zon het kind de golf de lust de klank de pijn de rust het duin de last de vaart de hond de act de liefde, het leven.

Regie Sophie Drossaers, muziek Kyteman, teksten o.a. Toon Tellegen etc

"Het Pathologische Genootschap"

Motto van het Pathologisch genootschap: "Ik geloof jou, opdat je ook mij gelooft”. De leden doen er alles aan om zich hier aan te houden.

Regie Ida van de Lagemaat