De aftakeling van de mens

In plaats van naar de heldhaftige agitator en revolutionair, kijkt de productie naar een fragiele, ouder wordende, stervende Lenin, die verborgen, ver weg van de Sovjetmensen en de wereld in zijn Gorki-villa leeft. LENIN is minder activistisch en controversieel dan sommige van Raus anders stukken, eerder documentair.

Tijdens de laatste dag in het leven van Lenin wordt de transformatie van mens naar icoon weerspiegeld in de transformatie van acteur Ursina Lardi in Lenin. Rau stelt met LENIN de vraag: utopie en werkelijkheid, hoe brengen we die samen? Het drama zit hem dit keer niet in politieke pamfletterie maar in het menselijke dat hij voelbaar maakt. Kortom: wie is Lenin? Een monster? Een held? Een man van het gewone volk?