Een eerste ontmoeting op scène, telkens een ander....

Re-claiming Space is een onderzoek naar de ruimte van het vrouwzijn en hoe deze te ontstijgen. In deze performance manifesteert Khadija het vrouwelijk schoon, de kwetsbaarheid, ongehoorde stemmen, het fysieke, en onderbelichte vrouwelijke perspectieven. Haar onderzoek is geïnspireerd door o.a De Ontembare Vrouw van Clarissa Pinkola Estés en Your silence will not protect you van Audre Lorde. Khadija’s werkproces kenmerkt zich door niet alles vast te leggen waardoor de performance zich vormgeeft op het podium.

De Brakke Grond ondersteunt Khadija bij haar onderzoek en bij het maken van de hieraan gerelateerde voorstelling The Waves (in 2022 bij de Brakke Grond te zien).