In deze realiteit zitten een man en een vrouw samen vast in een openbaar toegankelijk terrarium. Zij zullen zich moeten verhouden tot hun omgeving, elkaar en niet in de laatste plaats zichzelf. Zijn zij sterk genoeg om zich staande te houden? Zijn zij hufterproof? Weten zij zich uiteindelijk te bevrijden van hun vastgeroeste patronen of blijft het bevechten van vrijheid voor eeuwig destructief?