Ödön von Horváth

Schrijver Ödön von Horváth leefde in Oostenrijk-Hongarije na de Eerste Wereldoorlog, een wereld vol staatlozen op drift. Zijn politieke komedie Hin und Her dateert uit 1933, maar vertoont opmerkelijk veel spiegelingen met onze tijd.