Hoe sterk ben je met elkaar verbonden in het leven

Van generatie op generatie is dit een verhaal dat telkens opnieuw verteld wordt. Verbondenheid is een onontkoombaar gegeven - toen, nu en in de toekomst. Meer weten ga naar de site van Frascati voor kaarten en informatie.