Het huis van Bernarda Alba, Federico Garci´a Lorca (1936) (bewerking)
Bernarda Alba verliest haar tweede echtgenoot Antonio. Volgens het Andalusische gebruik moeten de vijf ongehuwde doehters (20 tot 39 jaar oud) van Bernarda acht jaar lang volledig in de rouw blijven en mogen ze het huis niet verlaten. Behalve de oudste dochter Angustas die een stiefkind van de overledene is en de enige is die geld heeft. Er is een vrijer voor haar komen opdagen, Pe´pe´ le Romano, de knapste man van het dorp. De jongste dochter Adela komt in opstand tegen de strengheid van dit gebruik waaraan ze zich moet onderwerpen.

Wachtend op Godot, Samuel Beckett (1952) (Akte 1)
Twee zwervers Vladimir en Estragon bevinden zich op een landweg bij een boom om op een zekere Godot te wachten zonder dat het duidelijk wordt wat ze van deze man kunnen verwachten. Tijdens het wachten proberen de twee vrienden zich bezig te houden zodat de tjd verstrijkt. Opeens verschijnen twee andere mensen Pozzo en Lucky, zijn "knouk" (pakezel), die voor enige afeiding zorgen.