Een lijst als reddingsboei

Een kind van zes begint op een dag een lijst te maken met alle geweldige dingen in het leven. Die lijst is bedoeld voor diens depressieve moeder, die na haar eerste zelfmoordpoging in het ziekenhuis is beland. Naarmate het kind ouder wordt, groeit de lijst, tot er uiteindelijk een miljoen dingen op staan. Het blijkt de reddingsboei voor het kind, dat inmiddels zelf volwassen is geworden.

De hartverwarmende monoloog Every Brilliant Thing van Duncan Macmillan maakt een internationale zegetocht langs de theaters. Het stuk kan gespeeld worden door acteurs van welke leeftijd of gender dan ook. Macmillan daagt makers uit om er hún tekst van te maken.

Het Nationale Theater laat het stuk daarom door meerdere acteurs en regisseurs op de planken zetten. Als publiek zit je dicht op de verteller en word je onderdeel van de voorstelling door zelf zaken aan de lijst toe te voegen of soms zelfs mee te spelen.