In dit fake conferentiestuk wordt verbeeld hoe het anders kan dan in de 'war room' in Dr. Strangelove-film (Stanley Kubrick 1964). In deze film bepalen witte heteroseksuele mannen het lot van de mensheid tegen de snel naderende dag des oordeels, maar deze keer overpeinzen we het einde van de wereld vanuit het perspectief van 'vreemde mensen'. Hoe zou het invloed hebben op de machtsdynamiek van de hele wereld als die mensen in de oorlogsruimte worden vervangen door anderen ?

Taal: Engels