Baby come Back

Max Laros - HKU Acteur
"Max komt binnen samen met een meisje, hij zingt. Het meisje zoekt een puzzel uit de kast. Max knikt instemmend en ze gaan aan een tafeltje zien. De juf geeft het meisje een andere opdracht. Max gaat even door, raakt in tranen en loopt naar de stagiaire; hij heeft buikpijn."
Een persoonlijke en fysieke performance over het kind dat ik was en de mens die ik ben.
concept en spel Max Laros begeleiding Lars Brinkman kostuum Nina Cornelia Schilp techniek Elisabeth Kaldeway productie Debora van Stenis    

Stel

Romy Moons - Toneelacademie Maastricht Performance
Op de vloer twee mensen.
Ze babbelen.
Ze babbelen over vlekken en strepen. Over apen en schoenen. Over droom en déjà-vu.
Ze babbelen van de hak op de tak.
Om de leegte te vullen? Omdat dat het enige is dat we kunnen doen?
Houvast.
Hou vast en laat los en laten we nog even dansen dan.
Voor het donker wordt.

Wat doet de mens wanneer het Absurde van het bestaan hem overvalt? In deze humorvolle dialoog onderzoeken Thomas en Romy de dieptes van ogenschijnlijk oppervlakkig gebabbel. Ze volgen een gedachtestroom, vol banaliteiten, discussie en verwondering. Over alles. Over van alles, over de taal zelf; vaak ons enige hulpmiddel, onze enige houvast in de poging om te gaan met...

ja met...
ah, ge weet wel...
de dingen.

Dat, en elkaar natuurlijk. En dan loert miscommunicatie al snel om de hoek. Maar is dat ook niet schoon? Dat wij steeds opnieuw een poging wagen?
concept, tekst, spel, decor- en lichtontwerp Romy Moons en Thomas Claessens coaching Roy Aernouts muziek Jaguar van Maxence Cyrin