Talenontwikkeling

Deze eerste editie staat in het kader van talentontwikkeling. Hoe geven we mimers kansen hun makerschap te ontwikkelen en te tonen, welke behoeftes zijn er, wat kunnen bestaande mimegezelschappen doen om hun expertise te delen, en hoe verhouden podia en festivals zich tot alle uitingsvormen die de mime kent? Tijdens het interactieve middagprogramma vinden er gesprekken plaats met makers, artistiek leiders en het publiek, wordt er werk in ontwikkeling getoond van de makers uit onze talentenprogramma's en wisselen we van gedachten met festivals en podia.Het middagprogramma is vrij toegankelijk.