Cathartisch rampentheater van het hoogste niveau

Zowel in de voorstellingen van ECHO als in die van de Veenfabriek staat de modderige zoektocht van de mens naar hoe te leven in een maakbare wereld centraal. In onze moderne, aangeharkte levens voelen we soms de behoefte om onderworpen te zijn aan iets groots en onherroepelijks. Iets dat ons bagage geeft en de ondraaglijke lichtheid van ons bestaan kan compenseren.

Deze voorstelling van Toneelgroep ECHO is in samenwerking met de Veenfabriek.