BECOMING is een fluïde bubbel vol diepgang

In deze vrijdagavondserie geven CC Amstel & Rikkert van Huisstede elke editie een ander queer perspectief op identiteit en seksualiteit. Laat je onderdompelen in intimiteit, feest, sensualiteit, dialoog, kunst en glitter!

Avond II Intersex

Deze avond wordt samengesteld i.s.m. Marleen Hendrickx en NNID.

Programma

Op deze avond staat de voorstelling X Y WE door Marleen Hendrickx centraal. Daar omheen vindt uitgebreid randprogramma plaats, met onder andere een bijdrage van Margriet van Heesch, cultuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam.

X Y WE is een indringende voorstelling die effectief en waarachtig een inkijk biedt in het leven van intersekse mensen. Op de vloer staan zes personen, van alle leeftijden, die elk en samen hun verhaal vertellen, sommigen voor het eerst in hun leven. Samen vormen ze een hecht ensemble van ervaringsdeskundigen, geregisseerd naar hun verschillende ambities en talenten. Ze spelen, zeker, maar ze zijn vooral zichzelf. In een uitnodigende vertelling vol verbeelding, lichtheid en humor.

Over Marleen Hendrickx

Marleen Hendrickx is een ervaren danser en performer bij o.a. Boys Won’t Be Boys, WIJ ZIJN DOX, 155 en ID Theatre company. Bij het laatste gezelschap vertelde ze in 2018 voor het eerst over haar intersekse zijn op het podium, in de voorstelling ID, als onderdeel van het overkoepelende thema identiteit. Toen al bleek duidelijk hoe waardevol het is om dit verhaal live aan een publiek te tonen. Als onderdeel van haar afstuderen aan de AHK maakte Marleen de solo X Y I en de groepsvoorstelling X Y WE, over de intersekse ervaring van haar en haar spelers. Meer weten ga naar de website van Marleen Hendrickx

NNID is de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit. Zij hebben als doel (1) het bevorderen van de zichtbaarheid en de acceptatie van seksediversiteit,

en intersekse in het bijzonder, in de maatschappij. (2) Het bevorderen van de gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen. (3) Het behartigen van de (maatschappelijke) belangen van intersekse personen. Daarbij gaat NNID uit van een mensenrechtenperspectief waarbij demedicalisering en depathologisering een belangrijke rol spelen. www.nnid.nl

Meer programma BECOMING 

vrijdag 17 EN 18 december 2021

BECOMING: Intersex i.s.m. Marleen Hendrickx

vrijdag 21 januari 2022

BECOMING: Healing i.s.m. Cherella Gessel

vrijdag 18 februari 2022

BECOMING: Trans & Loved i.s.m. The Transketeers & Papaya Kuir

vrijdag 18 maart 2022

BECOMING: Devoted i.s.m. Lars Brinkman

vrijdag 8 april 2022

BECOMING: An Activist i.s.m. Rightaboutnow Inc.

vrijdag 29 april 2022

BECOMING: Hu/man i.s.m. Emancipator & BOYS WON'T BE BOYS

vrijdag 10 juni 2022

BECOMING: Black Pride i.s.m. Black Queer & Trans Resistance

vrijdag 8 juli 2022

BECOMING: Glitter! eindfeest