'Birdie' is een innovatieve, scherpe en maatschappijkritische voorstelling. Theatergezelschap Agrupación Señor Serrano (Barcelona) gebruikt op ingenieuze wijze schaalmodellen en live videoprojecties om oorlogen, droogte, milieuvervuiling, politieke instabiliteit en voedseltekorten weer te geven. Maar we zien ook overvolle supermarkten, veiligheid, stabiele gezinslevens, goede gezondheidszorg, respect voor mensenrechten en welvaart. Gedurende de voorstelling vallen deze puzzelstukjes op ingenieuze wijze in elkaar. We zoomen in op een maquette op de toneelvloer en zien de migrantenstroom: een immense exodus van minuscule dieren en baby's.